Polityka zwrotów

Odstąpienie od Umowy przez Kupującego podlega pewnym ograniczeniom. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, jeśli otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Art. 38).

Kupujący ma możliwość zrezygnowania z Umowy w ciągu 14 dni poprzez przesłanie zwrotu na adres: Hemp Plant Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 8, 43-200 Pszczyna. W tym celu Kupujący powinien wysłać paczkę zawierającą zwracany towar oraz wiadomość e-mail na adres agata.r@hempplant.pl zatytułowaną “ZWROT”. W treści wiadomości Kupujący powinien zawrzeć Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, które musi zawierać:

“Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:”

Należy podać:

  • Nazwę towaru,
  • Ilość zakupionego towaru,
  • Datę zakupu towaru,
  • Datę odbioru towaru,
  • Dane osobowe Kupującego,
  • Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

Do przesyłki należy dołączyć kopię wysłanej elektronicznie wiadomości.

REKLAMACJE Reklamację należy zgłosić na adres agata.r@hempplant.pl, podając w tytule wiadomości nazwę reklamowanego towaru, przyczynę reklamacji, datę transakcji oraz dane Kupującego. W treści maila prosimy o przesłanie dokumentacji zdjęciowej oraz opisu reklamacji.

Kontakt