Certyfikaty

Certyfikaty

GACP – Good Agricultural and Collection Practice

czyli Dobra Praktyka Upraw i Zbioru. System ten został opracowany przez Europejską Agencję Leków i obowiązuje od roku 2006.

Wdrożyliśmy go w celu zapewnienia odpowiedniej i spójnej jakości surowców zielarskich oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta poprzez stosowanie się do odpowiednich norm jakości w wytwarzaniu surowców zielarskich.

Korzyść dla Klienta – Gwarancja, że nasze rośliny uprawiane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości z zastosowaniem praktyk dotyczących rolniczej części ziołowej rośliny leczniczej. GACP jest częścią Farmaceutycznego Systemu Jakości (PQS) lub Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Global GAP

Global GAP (GAP – Good Agriculture Prasctice – dobra praktyka rolnicza) – jest niezależnym, dobrowolnym systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard ma charakter międzynarodowy, ale nieobowiązkowy, nie mniej, dziś stał się globalnym standardem obowiązującym na całym świecie.

Wdrożyliśmy go, by zapewnić, że produkty rolne przez nas produkowane są bezpieczne i nie są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Korzyść dla Klienta – Gwarancja, że nasze produkty konopne, są w pełni bezpieczne i uprawiane z troską o zdrowie konsumentów, a cały proces produkcyjny począwszy od przygotowania gleby do posadzenia, przez wszystkie etapy produkcji, obróbki pozbiorczej i dostawy jest pod ścisłą kontrolą, każda czynność jest rejestrowana i spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points

Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. Obejmuje GHP i GMP.

Korzyść dla Klienta – Gwarancja, że nasze produkty konopne są w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumenta, a cały proces produkcji i dystrybucji jest ściśle monitorowany pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa żywności i ryzyka ich wystąpienia z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej

Kup suplementy CANNOVA już dziś!

Dbaj o swoje zdrowie

Ponad 20 000 zadowolonych klientów

Z całej Polski